Voksen undersøgelser

Øjenklinikken i Silkeborg tilbyder mange forskellige undersøgelser. Såvel akutte problematikker samt screening og kontroller. 

Alle patienter bliver mødt og forundersøgt af en øjenlægeassistent. Den endelige faglige vurdering foretages af øjenlægen.

GRØN STÆR (Glaukom).   Screening og kontrol af patienten, inklusive synsfeltsundersøgelse og monitorering af nervetrådene ved hjælp af den nyeste OCT scannings teknologi. Endvidere måles hornhindetykkelsen, således at vi kan følge udviklingen og tolke på gentagende trykmålinger. Disse forløb er oftest livslange og det er anbefalelsesværdigt at blive fulgt i en øjenklinik. Derved bliver data som bruges til vurdering og rådgivning bedst mulig. Vi har i øjeblikket meget lang ventetid på denne type undersøgelser. Er du ikke allerede i et glaukom screening- / kontrolforløb i Øjenklinikken i Silkeborg, anbefaler vi at du finder en anden øjenlæge i regionen.

GRÅ STÆR (Cataract).  Denne ”folkesygdom” får alle med alderen. Vi følger de nationale retningslinjer omkring anbefalede mængde af synsreduktion og synsgener, inden vi anbefaler operation. 

EFTER STÆR. Denne udvikler ca. 6% af patienter opereret for grå stær. En lille hinde hvor der skydes hul i med laser. Vi henviser til Friklinikken i Silkeborg, hvor behandlingen i øvrigt er gratis.

SUKKERSYGE (Diabetes type 1 og 2).  Fra september 2015 har foreningen af speciallæger og regionerne aftalt, at der skal udføres mest mulig “foto screening” af Danmarks diabetes patienter. Rent praktisk betyder det, at du ankommer i Øjenklinikken i Silkeborg til aftalt tid og får af øjenlægeassistenten målt syn og øjentryk. Du bliver dryppet med pupil udvidende øjendråber og får taget billeder af øjenbaggrunden. Herefter tager du hjem. Du vil ikke selv være i stand til at køre hjem i bil på grund af øjendråberne. Øjenlæge Lene Bang Jensen vil derefter, kontrollere alle billederne, med henblik på at konstatere hvorvidt der er diabetiske øjenforandringer. Se Værn om Synets brochure “Diabetisk øjensygdom”. Svar til patienten vil ske via sms eller mail indenfor ca. 14 dage. Journalkopi vil blive tilsendt den behandlende instans (egen læge eller sygehus). Såfremt du har et andet øjenproblem, som du ønsker undersøgt af øjenlægen, skal der bestilles særskilt tid til dette. Ordningen er indført for at tilgodese så mange patienter som muligt.

ALDERSFORANDRINGER PÅ NETHINDEN (AMD).  Screening og kontrol for både den tørre og våde form inklusive den nyeste OCT scanning af nethinden, så selv de mindste forandringer opdages i tide. Patienten kan selv følge med på skærmen, og se hvorledes det står til med nethinderne. Prøv hjemmetesten her:  Amsler_test

TØRRE OG SARTE ØJNE.  Dette er en meget udbredt kronisk lidelse som tiltager med alderen og kan forværres af eksterne faktorer. Klinikken tilbyder udredning og vejledning om behandling. Behandlingen er lindrende og forventes at være daglig og livslang.

AKUTTE TILSTANDE  som fremmedlegemer, lysglimt, bølget syn eller mistet syn, behandler vi naturligvis omgående.

BRILLERECEPTER  udleveres kun  til børn på 10 år eller derunder. Voksne er velkommen til at købe briller hos Øjenlægernes Optik hvor øjenlæge Lene Bang Jensen er ansvarlig indehaver, men der medgives ikke en brillerecept til brug andet steds.

BØRN. Vi laver dagligt mange børneundersøgelser specielt med henblik på syn, skelen, betændelse m.m. Klinikken har udstyr der sikrer at vi kan undersøge selv de helt små børn uden sprog.